Elektryczne Gitary - 1. Pomyłka

pomyłka
(instrumentalny)

muzyka: Leon Paduch, Jakub Sienkiewicz