Elektryczne Gitary - 4. Oto wyniki

oto wyniki
(instrumentalny)

muzyka: Tomasz Grochowalski