Elektryczne Gitary - 11. Triumf silnej woli

triumf silnej woli
(instrumentalny)

muzyka: Piotr Łojek