Elektryczne Gitary - 6. Zlecenie

zlecenie
(instrumentalny)

muzyka: Jakub Sienkiewicz